Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

فن کویل های سینکو


ویژگی های فن کویل با حجم هوادهی بالا سقفی و ایستاده مدل TSCD و TSFD

تصویر اول محصول

- فن

فن در فن کویل های ابارا سينكو سانتريفيوژ از جنس فولاد گالوانيزه با قاب آلومينيومي
image

بوده كه در مقايسه با فن هاي پلاستيكي با توجه به اينكه در مناطق سردسير مانند ايران

در زمستان ها آب ورودی فن کویل دارای دمای بالایی مي باشد فن هاي پلاستيكي پس

از مدتي در حالت گرمايش تغيير شكل مي دهند واز بالانس خارج مي شوند.

- کویل

كويل سه رديفه براي تحمل فشار كاري 1700 كيلو پاسكال طراحي و ساخته شده است.

قطر لوله ها 8/3 بوده و تراکم فین ها 12 فین در هر اینج است.(12 fpi)

ميانگين ميزان هوادهی واقعی فن كويل های ابارا سينكو 20 الي 30 درصد بيشتر از ظرفيت هوادهی نامی آنها می باشد.
دهانه دهش فن كويل ها دارای فلنج اتصال به كانال می باشند.
شير هواگيری فن كويل های سينكو به صورتی طراحي شده كه عمل هواگيری بدون نياز به ابزار و به راحتی به صورت دستی انجام شود.Sign In or Register to comment.