Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Rejestrat temperatury no enegry w obudowie IP67. Wyrazista oraz mechaniczna aplikacja osiągnie na sk

Precyzyjna i intuicyjna aplikacja daje na skoczny odczyt temperatury, przedmiot w myśli aplikacji oraz swobodę wysłanie pliku excel oraz pdf. Wysoko wodoodporna folia w jaką zapakowany jest rejestrator zezwala na światowe zastosowanie. Dużo niskie poziomy i duża żywotność baterii pozwolą w bezpośredni a lekki sposób dbać każdą przesyłkę w dużo dziedzinach, np. medycyna, szczepionki, żywność, laboratoria, transport artykułów. Kolejnym atutem rejestratora ETAG-1 jest daleka żywotność baterii.
Rejestrator temperatury oraz wilgoci RCW800wifi, dane wyświetlane są na wbudowanym wyświetlaczu wyposażenia oraz wysyłane do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci WiFi do serwera. Konfigurację rejestratora wprowadza się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator potrafi przetrwać położony w jakimkolwiek znaczeniu w wpływie sieci WiFi. Zgromadzone informacje można kontrolować za usługą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci powiązanie z internetem, pomiary temperatury są przekazywane w opinie wewnętrznej rejestratora, po osiągnięciu wymieszania z budową wysyłane do serwera. W opinii rejestratora umieszczane są wartości duże i dolne temperatury. Konsument w jakiejś chwili potrafi zdziałać podglądu tych cen, bądź szansę konfiguracji progów temperatury, których przekroczenie ruchomi alarm, zawiadomienie o alarmie zostanie wysłane na wybrane adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie nabywca na dziś ma dostęp do rejestratora, na dziś otrzymuję wzmiankę o alarmach.
Aplikacja mobilna prowadząca produkcją zespołu wentylacji  gorączki oraz wilgoci RC-4HC z zewnętrzny dołączany czujnik temperatury NTC o długości 80cm. Znajduje olbrzymie zastosowanie wszędzie tam gdzie pożądana jest rejestracja i archiwizacja temperatury i wilgotności. Zwłaszcza w przemyśle spożywczym, Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką przekazany do zestawie w kabinie kierowcy , chłodniczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym, wprowadzany istnieje podobnie w transporcie chłodniczym. Podgląd maksymalnej i niewielkiej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych limitów alarmowych.
image
Do wdrożeń w układzie HACCP rejestrator może pozostać urządzony w świadectwo wzorcowania przyrządu.
Rejestrator znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie obowiązkowa jest ewidencja i archiwizacja temperatury. Szczególnie w przemyśle spożywczym, rolniczym, chłodniczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym. Urządzenie można wdrożyć w transporcie chłodniczym.
Rejestrator RC-5 pozwala przy współpracy klawiszy dokonać podglądu wielkiej i niewielkiej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych progów alarmowych. Do obsługi rejestratora do wyboru dana jest tablica z aplikacja.

Rejestrator temperatury RCW-600A, dane pokazywane są na wbudowanym wyświetlaczu wyposażenia oraz przesyłane do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci GSM do serwera. Konfigurację rejestratora dokonuje się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator może zostać załatwiony w którymkolwiek zajęciu w dziale sieci GSM. Zebrane dane można kontrolować za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci wymieszanie z internetem, pomiary temperatury są przyjmowane w świadomości wewnętrznej rejestratora, po odebraniu związania z budową polecane do serwera. W myśli rejestratora chronione są wartości maksymalne i małe temperatury. Konsument w wszystkiej chwili może stworzyć podglądu tych liczby, istniej możliwość konfiguracji progów temperatury, których przekroczenie ruchomi alarm, zawiadomienie o alarmie zostanie przekazane na wyraźne adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie nabywca na teraz jest wjazd do rejestratora, na dziś otrzymuję wzmiankę o alarmach.
- duża precyzję czujników temperatury,
- ofertę działalności na zasilaniu bateryjnym nawet do 6 godzin,
- prosta konstrukcja progów alarmowych,
- sygnalizacja dźwiękowa i świetlna stanów alarmowych,
- pamięć 20 000 punktów pomiarowych,
- możliwość exportu wyników pomiarów do gustów plików, zestawienia graficznie,
- stały monitoring online z wstępem do platform GSM, z niektórym interwałem odświeżania

Do spełnień w zespole HACCP rejestrator może zostać
Sign In or Register to comment.