Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Nowoczesna obudowa hermetyczna z pełnym wyświetlaczem LED zapewnia duże zabezpieczenie i zdolność

Istotne parametry sterownika:

5 wyjść sterujących (max 3HP, 2200W)
zabudowany wyłącznik nadprądowy
nowoczesna obudowa hermetyczna IP65
duży wyświetlacz gorączki oraz etapu z sygnalizacją LED
zegar z programatorem aktywności w etapu doby
funkcja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją audio i kierowania oświetleniem i zespołem chłodniczym
port RS485, bezpłatna aplikacja ELITECH MANAGER
dostęp do portalu escomonitor.com
dostęp do aplikacji mobilnej alarmowej escomonitor.com
sterownik ECB-1000S jest określony do obsługi komory chłodniczej ze sprężarką jednofazową o sile do 3HP (2200W).
image
Sterownik ECB1000S umożliwia bezpośrednie sterowanie:

sprężarką o masie do 3HP (2200W)
grzałkami odszraniania
wentylatorami parownika
oświetleniem komory
sygnalizacją alarmu
Oświetlenie a sztuka systemu chłodniczego, prawdopodobnie istnieć uzależniona od otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, pewno istnieć spełniana o specjalnych godzinach dnia, i wartość nastawy temperatury, przełączona w sposób nocny, aby zaoszczędzić koszty działalności.

Sterownik jest zbieżny z podręcznikami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje dużą i drobną gorączkę oraz postrzega okresy gdy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje również każdy zanik napięcia zasilania. Sterownik ma dwa typy alarmów HACCP.

Dostępne dwa rodzaje alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" i małej "SLi" Po przekroczeniu tego limitu jest natychmiastowa aktywacja alarmu i zapis daty/czasu i liczb temperatury do pamięci urządzenia. Te zakresy wyznaczają kierunek, po za którym umieszczany towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy Rejestratory temperatur no enegry w obudowie IP67. Swoja a mechaniczna aplikacja pozwoli na szybki odczyt temperatury. wysokiej "SHH" także drobnej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w sezonie cieńszym niż "drA", również jest aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu oraz liczby temperatury do świadomości sterownika.
Sterownik zapisuje do świadomości i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
wielką i minimalną temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z poziomu PC dostępne jest wolne oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli Nowoczesna obudowa hermetyczna z dużym wyświetlaczem LED zapewnia duże zabezpieczenie oraz dostępność wstęp do internetu, informacje ze sterownika potrafią stanowić nadawane za pomocą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po założeniu konta na podstawie internetowej www.escomonitor.com można mieć zdalnie z funkcji:

Regulator wilgotności DHC100+ urządzony istnieje w rozwiązanie sterujące przekaźnikowe 10A. System pracy: "nawilżanie" lub "suszenie" dobiera się w menu. Również jest alarm dźwiękowy MASEK i MAX i prace pracy awaryjnej w losie uszkodzenia czujnika wilgotności. Regulator łączy się w tabeli, a czujnik w tłu pomiaru. Długość przewodu czujnika wynosi 2m natomiast silna ją wydłużyć do 30m.

Nowy czujnik wilgotności Honeywell
Tryb pracy: nawilżanie lub suszenie
Wyjście przekaźnikowe 10A + alarm dźwiękowy MASEK i MAX
Atrakcyjna cena

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji dostarczane na wskazane adres e-mail
możliwość generowania raportów z aktualnych 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury bądź nowych zdarzeniach
aplikacja na zorganizowania mobilne pod system Android
Sign In or Register to comment.